Wednesday, October 12, 2011

Cảng Chân Mây: Đầu tư để tạo nền tảng vững chắc


Là một trong 6 khu kinh tế (KKT) đầu tiên được thành lập ở nước ta, KKT Chân Mây - Lăng Cô đang có những chuyển mình tích cực, tạo động lực phát triển không chỉ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế mà cho cả khu vực miền Trung. Một trong những khu chức năng chính và có đóng góp quan trọng của toàn KKT là cảng Chân Mây do Công ty TNHH Một thành viên cảng Chân Mây điều hành và quản lý.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment