Wednesday, October 12, 2011

Các ngân hàng phía bắc cam kết thực hiện nghiêm quy định về trần lãi suất


Ngày 12-10, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức cuộc họp với các tổ chức hội viên phía bắc nhằm thảo luận các giải pháp nghiêm túc thực hiện Thông tư 30/2011/TT-NHNN ngày 28-9-2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment