Wednesday, October 12, 2011

Các nền kinh tế mới nổi đương đầu với suy thoái toàn cầu


Từ châu Á đến châu Mỹ La tinh, các nền kinh tế mới nổi đang chuẩn bị đối phó với một cuộc suy thoái toàn cầu, cho thấy mối quan tâm sâu sắc về những gì đang xảy ra tại các nước phát triển.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment