Monday, October 10, 2011

Bỉ và Pháp tung tiền cứu ngân hàng Dexia


Ngân hàng Dexia, một trong những ngân hàng lớn nhất của EU đã được chính phủ Bỉ cứu trong lúc đứng trước bờ vực phá sản do mua trái phiếu của Hy Lạp. Chính phủ Bỉ mua lại phần hùn của Dexia trong liên danh với Pháp với số tiền 4 tỷ EUR. Như vậy, Dexia là ngân hàng đầu tiên của EU được giải cứu kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tới nay.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment