Sunday, October 9, 2011

Bật dậy vùng đất “vàng” Gia Lâm


(HNM) - Những cánh bãi sông Hồng, sông Đuống của Gia Lâm giờ đây như được khoác tấm áo mới với những vùng cây ăn quả ngút ngàn, những vùng chuyên canh rau trù phú. Cả vùng bãi, vùng đồng đang chuyển đổi thành các mô hình trồng trọt và chăn nuôi hiệu quả cao, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/héc ta. Gia Lâm đang đổi thay, khởi sắc.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment