Wednesday, October 12, 2011

Bảo hiểm nhân thọ Great Eastern ra mắt sản phẩm


Đây là gói sản phẩm liên kết linh hoạt giữa 3 yếu tố “Bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư” mang đến sự an tâm cho khách hàng và gia đình vì luôn được bảo vệ trước những rủi ro, tích lũy được các khoản tiền. Đồng thời, sản phẩm này với lãi suất đầu tư an toàn có cam kết và không ngừng tăng trưởng để khách hàng đạt được những mục tiêu và kế hoạch trong tương lai.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment