Thursday, October 13, 2011

Bạn trẻ với thương hiệu Việt


<p>TT - Sáng 13-10, chương trình “Những ngày hội thương hiệu Việt” do Đoàn khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM phối hợp Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức đã khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1). </p>

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment