Tuesday, October 11, 2011

6 triệu USD bảo hiểm cho cái “bàn tọa”


<p>TT - Tập đoàn khách sạn Premier, Anh vừa mua bảo hiểm trị giá 6,25 triệu USD cho “bàn tọa” của một nhân viên là bà Natalie Thomas, 39 tuổi. Bà là trưởng nhóm kiểm tra chất lượng nệm giường của 602 khách sạn thuộc tập đoàn này. </p>

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment