Wednesday, October 12, 2011

6 năm thi hành Luật Xuất bản - Vẫn tiếp tục loay hoay


Xuất bản phẩm không thông qua nhà xuất bản, nạn in lậu, in trái phép, vi phạm quyền tác giả diễn ra phổ biến; tình trạng phát hành xuất bản phẩm nội dung cấm, mê tín dị đoan vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời và triệt để gây bức xúc dư luận xã hội… Đó là những hạn chế, tồn tại của ngành xuất bản được đưa ra mổ xẻ trong hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Xuất bản do Bộ Thông tin truyền thông tổ chức ngày 12-10 tại Hà Nội.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment