Monday, October 10, 2011

300 đơn vị sẽ tham dự Hội nghị và Triển lãm xúc tiến Đầu tư & Thương mại lần thứ 3


Ngày 10/10, tại buổi họp giới thiệu Hội nghị và Triển lãm xúc tiến Đầu tư &Thương mại lần thứ 3 và Đêm hội giao lưu doanh nhân các nước tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố cho biết: việc liên kết giữa các doanh nghiệp là điều cần thiết cho sự phát triển kinh doanh, sản xuất; góp phần tăng cường và mở rộng thị trường để thúc đẩy phát triển thương mại, đầu tư của thành phố.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment