Monday, October 10, 2011

11/10: Bản tin 20 giờ qua


(Vietstock) – Bộ Tài chính đã quyết định giảm giá dầu 400 đồng/lít nhưng vẫn giữ nguyên giá xăng là một trong những tin tức tiêu biểu 20 giờ qua. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng sẽ khó giữ tỷ giá tăng dưới 1%.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment