Sunday, October 9, 2011

10/10: Bản tin đầu tuần


(Vietstock) – Trong khi việc không được cho vay vốn để mua vàng chính thức có hiệu lực là thông tin tiêu biểu ngày đầu tuần thì cuối tuần qua, câu chuyện nữ đại gia vỡ nợ hơn 2,000 tỷ đồng đã gây nhiều chấn động trên thị trường chứng khoán.

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment