Saturday, July 16, 2011

Nước Úc không lo âu?


Sự tăng trưởng liên tục trong vòng hai thập kỷ, những mức giá kỷ lục cho các loại khoáng sản và một thị trường vẫn còn khát khao nguồn cung, nước Úc không cần lo ngại. Điều này có thực không?

Xem tin đầy đủ

No comments:

Post a Comment